Vyberte stranu
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži
v okrese Vranov nad Topľou. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť šance zraniteľných detí a mladých ľudí zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia v okrese Vranov nad Topľou na úspech v živote a spoločnosti, zabezpečiť dostatočný prístup k mimoškolským a záujmovým činnostiam, ktoré pozitívne ovplyvnia ich potreby osobného rozvoja

Aktivity projektu

Podpora zamestnanosti mladých ľudí

Zdravie a zdravý životný štýl

Umelecké a kultúrne vzdelávanie

Diskriminácia – nebojme sa o nej hovoriť

Aktuality

August v Multifunkčnom centre 4.0

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov). Projekt je podporený z Nórskeho...

aug 15, 2022

Komunitná knižnica 2022

Milí knihovníci, kolegovia, partneri a priatelia,  pozývame Vás na celoslovenský odborný seminár s medzinárodnou účasťou KOMUNITNÁ KNIŽNICA XII., ktorý sa uskutoční na Domaši – Zelená Lagúna...

aug 15, 2022

O projekte